/Files/photogallery/719/images (1).jpg

.

.

.

Організуючим центром усієї методичної роботи є методична рада як колективний орган управління науково-методичною роботою.

.

.

Створена методична рада в складі:
 • О.В.Гандрабура - голова методичної ради;
 • Н.О. Кубенко - секретар
Членами методичної ради призначено:
 • І.В. Дріго - заступник директора з НВР;
 • Л.Л. Тесак - голова ШМО вчителів природничо-математичного циклу, художньо-естетичного циклу;
 • Л.А. Герасименко - голова ШМО вчителів гуманітарного циклу;
 • Л.В. Бондаренко - голова ШМО вчителів початкових класів.

/Files/photogallery/719/mr.jpg

.

.

Методична рада закладу працює як дорадчий орган при педагогічній раді, але за умови прийняття запропонованих методичною радою рекомендацій на педагогічній раді вони стають обов'язковими для виконання членами педагогічного колективу.

.

.

Періодично на своїх засіданнях методична рада розглядає такі питання:

- стан науково-методичної роботи в закладі;

- аналіз роботи педагогічного колективу за навчальний рік;

- обговорення та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини на новий навчальний рік);

- стан вивчення, узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

- організація дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;

- стан самоосвіти вчителів, діяльність методичних об'єднань, результативність роботи творчих груп.


Тематичні засідання методичної ради

І засідання

 1. Про організацію методичної роботи педколективу на навчальний рік
 2. Організація роботи творчої групи над науково-методичною проблемою "Виховання патріотичних почуттів учнівської молоді в умовах компетентністно-зорієнтованого підходу до управління навчальним закладом нового типу"
 3. Розподіл обов'язків між членами методичної ради
 4. Обговорення нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Концепції "Нової української школи"
 5. Ознайомлення із наказом "Про перелік програм, підручників та посібників для використання у навчальному році"
 6. Закріплення за молодими вчителями наставників
 7. Затвердження планів роботи методичних об'єднань, творчих груп відповідно до вимог навчальних програм, нових підручників.
 8. Про підготовку до круглого столу "Академічна доброчесність - важлива складова освітньої реформи"
 9. Про підготовку до проведення заняття у рамках Школи керівника шкільного методичного об'єднання "Інноваційні підходи до організації моделі методичної служби навчального закладу в умовах освітнього простору Нової української школи"
 10. Про підготовку до фестивалю відкротих уроків "Застосування ефективних форм і методів навчання для забезпечення практичної спрямованості освітнього процесу" (у рамках тижня педмайстерності вчителів початкових класів та гуманітарного циклу)
 11. Про підготовку до педагогічної ради "Про реалізацію мети та цілей, окреслених у Державному стандарті початкової школи - першої частини стандартів загальної середньої освіти"

ІІ засідання

 1. Про систему роботи з обдарованою молоддю. Затвердження методичних рекомендацій з питань проведення ДПА та підготовки учнів до ЗНО
 2. Про підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, робіт МАН
 3. Про підсумки проведення тижнів педмайстерності вчителів початкових класів та гуманітарного циклу
 4. Про підготовку до атестації педагогічних працівників
 5. Про підготовку до педагогічної ради "Про формування ключових компетентностей випускника закладу через навчання за наскрізними лініями, визначеними новим Законом "Про освіту"
 6. Про роботу творчої групи ППД "Вейс-технології як елемент евокації сучасного школяра"

ІІІ засідання

 1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр
 2. Про підготовку до фестивалю відкритих уроків "Посилення пізнавльного інтересу учнів до навчання, формування наукового світогляду через навчання за наскрізними лініями"
 3. Презентація методичних розробок учителів закладу, які претендують на присвоєння раніше присвоєної категорії "спеціаліст вищої категорії"
 4. Про підготовку до педагогічної ради "Про виховання громадянської відповідальності школяра на основі змісту предметів освітнього простору"
 5. Затвердження методичних рекомендацій з питань підготовки учнів до ЗНО
 6. Про підготовку до круглого столу "Про діяльність педагогічного колективу закладу щодо створення сприятливого психологічного клімату на уроці як засобу підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах інноваційної діяльності закладу"

IV засідання

 1. Про систему роботи педагога над темою самоосвіти
 2. Підсумок участі учнів у шкільних, міських олімпіадах з основ наук, робіт МАН
 3. Про підсумки атестації педагогічних працівників
 4. Погодження і затвердження білетів та додатків до ДПА

V засідання

 1. Експертна оцінка методичної роботи за ІІ семестр
 2. Про підвищення кваліфікації педпрацівників на навчальний рік
 3. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік
 4. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік
Кiлькiсть переглядiв: 225