Важливу роль у творчому підході вчителя до організації та проведення уроку, у використанні різноманітних прийомів, методів і форм викладання, у доцільному користуванні інноваційними технологіями у навчально – виховному процесі відіграє шкільний методичний кабінет, який функціонує в нашому навчальному закладі відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти ( Наказ МОН України від 28. 10. 1997 року №385).

/Files/images/11.png

.

Основні завдання кабінету:
 • надання практичної допомоги вчителям-предметникам, класним керівникам у підвищенні їхньої професійної компетентності;
 • координація методичної роботи в школі;
 • пропаганда досягнень психолого-педагогічних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі;
 • розробка матеріалів щодо удосконалення організації навчального процесу, розробка орієнтованих завдань для проведення олімпіад, конкурсів;
 • організація виставок методичних розробок вчителів.
Функції методичного кабінету закладу

Методичний кабінет – центр творчої думки педагога

Для методичного кабінету в закладі відведено окремий кабінет, він естетично оформлений, там обладнано місця для самостійної роботи вчителів. Це робочий куточок. Структура й наповнюваність кабінету продумані та створені так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально й зручно для використання.

Робота методичного кабінету школи допомагає зорієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля всіх членів шкільного колективу, прогнозувати розвиток закладу на перспективу.

У цьому допомагають матеріали, наявні в шкільному методичному кабінеті.

/Files/images/IMG_1429.JPG/Files/images/IMG_1427.JPG/Files/images/IMG_1434.JPG

1.Основні нормативно-правові документи про освіту:
 • Конституція України, накази, інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;
 • керівні документи з питань педагогіки та психології;
 • положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи.
2. Нормативно-правові документи:
3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
 • перелік підручників, за якими працює школа, та повний комплект підручників;
 • план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради;
 • матеріали з питань роботи методичних об'єднань (плани роботи, протоколи засідань, методичні розробки, зразки наочностей);
 • матеріали діяльності творчих груп;
 • матеріали семінарів-практикумів, творчих звітів учителів, самоаналіз педагогічної діяльності педагогів;
 • матеріали роботи "Школи молодого вчителя";
 • тематичні папки ("Все про атестацію", "На допомогу голові ШМО", Сучасний урок", "Інноваційні педагогічні технології", "Рейтингова атестація вчителів", "Діагностичні карти педагогічних працівників", "На допомогу молодому вчителю");
 • матеріали дослідно-експериментальної роботи;
 • матеріали вчителів, які брали участь у професійних конкурсах;
 • банк даних педагогічних знахідок.
4. Навчально-методичні матеріали з предметів:
 • результати адміністративних контрольних зрізів, діагностики, анкетування;
 • матеріали роботи з обдарованими учнями (результати олімпіад, інтелектуальних конкурсів);
 • тексти до державної підсумкової атестації;
 • зразки поурочних планів;
 • методичні розробки вчителів;
 • методичні посібники;
 • матерали для оформлення шкільних предметних кабінетів.
5. Папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних рад, педагогічних читань, семінарів
6. Бібліотека методичного кабінету:
 • підшивка методичних газет і журналів: «Управління школою» , «Директор школи», «Завуч»;
 • загально педагогічна література
7. На допомогу вчителям у методичному кабінеті створено картотеки:
 • обліку перспективного педагогічного досвіду;
 • роботи над науково – методичною проблемою школи.

Методичним кабінетом щорічно розробляються зразки навчально – методичної документації для педагогічних працівників школи:
 • індивідуальний план роботи вчителя;
 • рекомендації по заповненню журналів навчальних занять;
 • форми екзаменаційної документації;
 • форми обліку навчальних досягнень;
 • форми, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників школи.
У цьому році методичний кабінет школи поповнився матеріалами:
 • методичними розробками вчителів;
 • доповідями на засіданнях МО;
 • матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, педагогічних читань, фестивалів відкритих уроків, педагогічних рад;
 • презентаціями до уроків та виховних заходів.

Видавнича діяльність

Значна увага приділяється написанню вчителями статей, методичних розробок уроків, виховних заходів та публікацій у фахових журналах та газетах, залученню педагогічних працівників до участі у різного роду професійних конкурсах, конференціях, семінарах.


Традиційними стали творчі звіти з досвіду роботи вчителів, які є надбанням методичного кабінету. Цього року він поповнився такими навчально-методичними посібниками:

 • Виховання патріотичних почуттів учнівської молоді на уроках інформатики
 • Аркуші нових знань. Математика 5 клас
 • Програма факультативного курсу з української мови для 5-6 класів "Розвиток мовлення"
 • Формування життєвих компетенцій - основа для виховання патріота України
 • Нестандартні уроки
 • Родзинки виховної роботи в початковій школі
 • Ми за здоровий спосіб життя
 • Патріоти довкілля
 • Стежками "Олександрії"

Всі матеріали, зібрані в методичному кабінеті, направлені на становлення, розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Безпосереднє керівництво роботою кабінету закладу здійснює заступник директора з навчально – методичної роботи, а також організовує роботу з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально – виховний процес передового педагогічного досвіду

Циклограма роботи заступника директора

Зміст і форми роботи методичного кабінету спрямовані на виконання основних завдань, які відображаються у плані методичної роботи.

Форми роботи можна поділити на масові, групові та індивідуальні.

Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, зустрічі за круглим столом, анкетування тощо.

Групові форми – відкриті заняття, виховні години, співбесіди,консультації тощо.


У методичному кабінеті проводяться:
 • інструктивно-методичні ради,
 • засідання методичних об’єднань та методичної ради школи,
 • семінари,
 • педагогічні читання,
 • засідання творчих груп, «Школи молодого вчителя»,
 • здійснюється самоосвіта вчителів.

Методичний кабінет забезпечений комп’ютером.

У ньому створена медіотека презентацій до уроків та виховних заходів, створених учителями закладу, та портфоліо педагогічних працівників.

Нагороди

Отже, у методичному кабінеті зосереджено всі необхідні матеріали, передбачені відповідним Положенням, що сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі, впровадження в практику роботи ППД, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.
Кiлькiсть переглядiв: 682