/Files/photogallery/719/i (9).jpg

Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:
 • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
 • формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
 • створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
 • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
 • створення системи військово-патріотичного виховання.

Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:
 • державний – базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;
 • соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;
 • військовий – передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
 • психолого-педагогічний – ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
 • правовий – передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.

Методами військово-патріотичного виховання молоді є:
 • переконання - формування впевненості в суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;
 • стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;
 • особистий приклад - діяльність викладача, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти його виконання;
 • самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі
 • лекцій,
 • бесід,
 • розповідей,
 • екскурсій до музеїв військових частин, краєзнавчих музеїв, шкільних музеїв,
 • зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, воїнами-інтернаціоналістами, учасниками миротворчих контингентів, учасниками АТО,
 • походів місцями бойової слави,
 • пошукової роботи,
 • участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.

Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота,

яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків військових частин, вищих військових навчальних закладів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів та якостей.

Форми військово-шефської роботи :

 • організація днів відвідування військових частин з нагоди державних та військових професійних свят, днів частин, днів складання військової присяги;
 • запрошення представників підшефних колективів як спостерігачів під час проведення тактичних навчань, організація тематичних вечорів, зустрічей з особовим складом військових частин, сім'ями військовослужбовців;
 • залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;
 • організація змагань з військово-прикладних видів спорту;
 • проведення стрільб з автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами.

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.


План заходів військово-патріотичного виховання


Щороку учні БНВО «Звитяга» зустрічаються з Головою Ради ветеранів Гайка, ветеранами бойових дій в інших краЇнах, учасниками АТО.

Під час зустрічі гості розповідають про бойовий шлях своєї військової частини, про свою діяльність, закликають учнів наполегливо вивчати військову справу, любити свою Батьківщину, вчитись її захищати.

/Files/images/vyskovo-patrotichne_vihovannya/Фото0239.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 184